Tak jako u aktivně sportujících lidí, i v případě psích sportovců je potřeba věnovat zvýšenou péči pohybovému aparátu.

Ke správné přípravě nepatří jen trénink disciplíny, v níž se psem chceme soutěžit. Musíme dbát také na pravidelné posilování celého těla a preventivní péči.

Vůbec nejúčinnější terapií je prevence 🙂, a proto je vhodné dbát na pravidelné ošetřování pohybového aparátu. To se týká samozřejmě všech pejsků, ale těch sportujících zvlášť.


Vzdělání:

Conditioning For The Canine Athlete Course

Jeris Pugh a Eve Pugh DVM, CVA, CCRP

Kurz dornovy metody pro psy

Andrea a Martin Dunovi a MVDr. Lenka Popková

Využití kinesiotapingu u psa

Bc. Kateřina Plačková, CCRP

Kurz rekondičních masáží psů

Bc. Kateřina Plačková, CCRP

Ortopedické minimum v rehabilitaci zvířat

Bc. Kateřina Plačková, CCRP a MVDr. Radek Musil

Systematickým vzděláváním se snažím zlepšovat své znalosti v oboru a v budoucnu bych ráda nabídku služeb ještě rozšířila. Chystám zúčastnit Školy fyzioterapie zvířat a kurzu bowenovy terapie.

Fotografie použité na úvodní stránce: Zuzana Marková a Barbora Banýrová